top of page

The super generation

This is an ongoing project. Photos and more information February 2025. Dette er et pågående prosjekt som jeg aktivt jobber med dette året. Bildene og mer informasjon kommer februar 2025.

bottom of page